Sarita-River, Kanada

Vi stödjer ett projekt som drivs av huu-ay-aht i Kanada.

Stöd gärna vår förenings insamling till restaureringen av Sarita River på Vancouverön i Kanada. Sarita River ligger på västkusten av Vancouverön inom huu-ay-ahts traditionella område. Huu-ay-aht är en av undergrupperna inom nuu-chah-nulth. Nuu-chah-nulth består av totalt 18 självständiga undergrupper. 17 stycken i Kanada och en i USA, Makah-nation i Washington staten, längst ut på Olympic-halvön i nordvästra hörnet av delstaten.

Mellan cirka 1930-1960 kalhöggs hela älvdalen från kusten till inlandet och detta ledde till en mycket svår erosion och förstörelse av älven. I det mycket regniga klimatet, området har tempererad regnskog, fylldes älven sakta men säkert av stubbar, stenar, och jord samt lera och sand, vilket kvävde älven. Strömmen flyter nu ibland fram under 5 meter sten. Skadorna är dock bara mekaniska och möjliga att helt återställa.

Vid mitten av 90-talet började huu-ay-aht en restaurering av älven och till en början verkade det som en nästan omöjlig uppgift, men efter många och långa ansträngningar har man nu fått ett fint resultat och älven är på väg mot ett tillfrisknande.

Restaureringsprojektet går ut på att återplantera de arter av Stillahavslax som alltid funnits i älven och få ett fint livskraftigt bestånd av dessa, och att hindra en fortsatt erosion genom att plantera träd av de arter som tidigare växt längs sluttningarna av älvdalen. Man vill också gräva ur stenansamlingarna ur älvfåran så att laxen och annan fisk får fria vandringsvägar.

Ett mycket litet bestånd av de olika arter av Stillahavslax fanns kvar i älven och det är genom att använda dessa som utgångspunkt i ett avelsprogram man nu sätter ut laxyngel i älven. Genom att stödja huu-ay-ahts restaureringsprogram hjälper vi både miljön och ursprungsbefolkningen.

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något!

Insamlingskontot i Swedbank har clearingnr: 8327-9     kontonr:923431483-0