Om urfolk

 
Ursprungsfolk hålls samman genom sin identitet, uttrycket för kulturen, språket och traditionen. Identiteten hör alltid samman med ett geografiskt område, de historiska banden med den miljö som folken levt i, använt och brukat. Att tillhöra ett ursprungsfolk innebär inte alltid att man lever på landet och livnär sig på samma sätt som förfäderna. Tvärtom lever många i städer precis som andra. Världen ändras och en anpassning sker.
Urs­prungsfolken behåller vissa traditioner medan andra ändras med tiden. Identiteten är – precis som hos alla – under ständig förändring.
 

Denna förklaring om urfolk kan man läsa på Samiskt informationscentrums hemsida.
Vi i Föreningen Urfolk ser detta som grunden för vårt arbete.