Om föreningen

Föreningen Urfolk startade 2011 av en grupp med det gemensamma intresset för urfolk och med tidigare erfarenheter och kunskaper om världens mångfald av folk.

Vid årsmötet den 25 mars 2011 klubbades föreningens stadgar igenom och 2012 öppnades hemsidan, med möjlighet för en intresserad publik att lära sig mer om urfolk.

Syftet med föreningen är att genom vår hemsida sprida information om världens urfolk. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vårt mål är att förbättra urfolkens livssituation på deras egna villkor, enligt deras egna önskemål.

Vi driver ett insamlingsprojekt till förmån för huu-ay-aht-indianerna i Kanada. Projektet som i grunden drivs av dem själva syftar till att restaurera floden Sarita River och beräknas pågå t.o.m 2040.