Bli medlem

For att bli fullvärdig medlem är du välkommen att betala årsavgiften på 350 kr till vårt föreningskonto angivet nedan. För att få en bekräftelse vänligen ange namn och även din mailadress. Välkommen!

Du kan också bli stödmedlem genom att betala 50 kr till vårt föreningskonto. Ange namn och e-mail så vi kan nå dig om eventuella aktiviteter.

Organisationsnummer

802462-4465
 

Kontonummer Swedbank

Föreningskonto 923431481-4 (clearingnr 8327-9)
Insamlingskonto (Sarita River-projktet) 923431483-0 (clearingnr 8327-9)