Intryck från dag 2 i seminarieserien Burma/Myanmar på Kägelbanan, Södra teatern

Hur ser den nära framtiden ut för flyktingarnas återvändande? Vilka insatser behövs för att understödja ett hållbart återvändande?

I diskussionen deltog:
Sally Thompson, Executive Director of The Border Consortium
Minna Fredriksson, Advisor and Humanitarian Programme Manager, Diakonia

”Alla etniska grupper ska vara inkluderade i fredsprocessen.” – Aung San Suu Kyi

Hur återvandrade flyktingströmmar påverkas av markfördelning och erkännande av landrättigheter Läs mer

Publicerat i Asien | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Två dagar om Burma/Myanmar på Kägelbanan, Södra teatern, 6 – 7 maj

imageSeminarier om bland annat etniska grupper i Burma och deras roll i fredsprocessen arrangerade av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen tillsammans med Svenska Burmakommiten och Diakonia

Utställningen ”The Vanishing Tribes of Burma” visar bilder med traditionellt klädda personer som tillhör olika ursprungsfolk i Burma. Många av dessa är isolerade, och lever i svårtillgängliga områden. Ändå är ”ursprunget” ett problematiskt koncept, eftersom det finns alternativa berättelser om hur dessa folk vandrade till sina levnadsområden. Traditionella ursprungsförklaringar pekar specifika landskap bortom Burmas gränser. Språkband och historiska maktförskjutningar delar upp och binder ihop grupper på helt andra villkor. Läs mer

Publicerat i Asien | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Två artiklar om Rita Mestokosho

Den innu-indianska poeten Rita Mestokosho från Québec i östra Kanada har bland annat uppmärksammats av Nobelpristagaren Le Clézio för sitt engagemang för naturen. Hon har rört upp känslor hos de intellektuella i Quebec, både genom sin poesi och aktioner för floder och skogar i sina hemtrakter. I två artiklar på franska skriver Francoise Sule och Christohpe Premat om denna aktiva kvinna.

Le défi autochtone: le combat de Rita Mestokosho pour la minorité innue au Québec

La transmission des fondamentaux d’une culture minoritaire: le cas de l’oeuvre de Rita Mestokosho

Publicerat i Nordamerika | Lämna en kommentar

Stopp av utvidgad gasutvinning i Peru

I Peru har under våren uppmärksammats att det Argentinska Pluspetrol sedan 2011 gjort undersökningar för utvidgning av sin gasutvinning i sydöstra Peru i det så kallade Camisea-projektet. Efter att först förneka detta har de nu erkänt och gått ut offentligt och sagt att ingen fortsatt aktivitet för utvidgning ska ske. Området det gäller ligger i Manu Nationalpark och berör de ursprungsfolk som bor där, vissa räknade som okontaktade.

Läs mer:

Survival International

Publicerat i Latinamerika | Etiketter , | Lämna en kommentar

Sápmi

 

 Onsdag 24 april

För att inte glömma vad samerna och Sverige har att vinna på en restriktiv gruvpolitik, där man verkligen tar hänsyn till vår enastående miljö, vill jag bifoga detta vackra landskap med musik av Mari Boine och Jan Garbarek.

/Anna

Publicerat i Arktis, Okategoriserade, Ryssland Centralasien Europa | Lämna en kommentar

Vad kan göras för att förbättra samernas situation i gruvfrågan?

Tisdagen 23 april

Jag har funderat på vad man kan lyfta upp som exempel på vad som behövs för att vända den negativa utvecklingen. Jag hittade några tankeväckande upplysningar i Miljökonsekvensutredningen från 2005. Där förklarar man bland annat att det finns brister i kommunikationen för att utredaren saknar tillräcklig kunskap om rennäringen för att förstå sambanden och därför inte har förstått vad samebyn berättar. ”Det är inte ovanligt att den som i detalj ska beskriva sin egen verksamhet utelämnar delar som han eller hon anser som självklara, men som inte är det för en utomstående.” Läs mer

Publicerat i Ryssland Centralasien Europa | Lämna en kommentar

Congaprojektet i Peru

Måndag 22 april

Samerna kämpar för sin rätt till självbestämmande och insyn i markanvändningen i Sverige när det gäller etableringen av gruvor. Ett liknande fall hittar man i Peru. Den planerade koppar-och guldgruvan i norra Peru, det så kallade Conga projektet har fått stort motstånd från lokalbefolkning i landet. Militär sattes bland annat in i december mot demonstranterna. Turerna har varit många och gruvan har ännu inte startats upp, då det har behövt lösningar på miljökonsekvenserna har det sagts. Men det senaste jag läste så var planerna att sätta igång 2015. Representanter från lokalbefolkningen har också uppvaktat FN i New York för att få gehör för de enorma miljökonsekvenser det skulle få. Det är framför rent dricksvatten som kommer förorenas av metallutvinningen.

Källa: mineweb.com

 

Publicerat i Latinamerika, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Efterspel till demonstration

Söndag 21 april

Det är så mycket information att ta in, så mycket känslor involverade och pengar som finns att vinna för olika parter.  Jag lyssnade igår under demonstrationen på representanter från samebyar, Sametingets ordförande och unga samer som kämpade och hoppades. Det var många bra talare.

demonstration 20 april 075

Sveriges radio hade ett nyhetsinslag, både i text och som ljudinspelning.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Demonstration för Moder Jord

Lördag 20 april

Det är stor demonstration i Stockholm idag. Över 700 människor samlas och går från Norra bantorget till Sergels torg där det hålls tal och spelas musik.

Ungdomar, äldre, norrlänningar, skåningar, samer, peruaner och en oroad allmänhet mötes upp för att värna om ”fast mark och rent vatten”. Motståndet gäller regeringens nya gruvstrategi och den gruvboom som den förorsakar.

Inte bara samerna är drabbade. Röster hördes från både andra delar av Sverige och andra delar av världen, av folk som kämpar med liknande problem. Den kanadensiska flaggan hade hissats på ambassaden vid Sergels torg dagen till ära.

Läs mer här.

Se inslag från SVT här.

demonstration 20 april 042

demonstration 20 april

demonstration 20 april 067

Publicerat i Arktis, Okategoriserade, Ryssland Centralasien Europa | Lämna en kommentar

Statlig utredning om konsekvenserna av gruvdriften på renskötseln

Fredag 19 april

Jag har sökt efter vad det finns för intressant bakgrundsmaterial om vad som egentligen sker med rennäringen i och med gruvornas framfart. Då hittade jag rapporten MKR för renskötsel vid gruvetablering – för bättre integrerad markanvändning. Det är en så kallad Miljökonsekvensutredning och skrevs 2005 för att se vad som inte fungerat och vad man ska tänka på i framtiden när man göra denna typ av utredning om rennäringen vid gruvdrift. Förhoppningsvis lärorik information.

Se länk till rapport.

… och missa inte demonstrationen imorgon kl 15.

Publicerat i Arktis, Ryssland Centralasien Europa | Lämna en kommentar